ניהול ועד בית » בלוג מאמרים » ועד בית (נציגות הבית המשותף) – מהו ומה תפקידו?

ועד בית (נציגות הבית המשותף) – מהו ומה תפקידו?

אם אתם גרים בבניין, ככל הנראה יש לכם ועד בית שהוא הנציגות של הדיירים ואחראי על הניהול התקין של הבית המשותף. החוק מחייב שתהיה נציגות הבית המשותף ויש לו עוד תפקידים.

הנה כל מה שאתם צריכים לדעת.

מהו ועד בית?

ועד בית, ידוע גם בתור נציגות הבית המשותף, מונה בין חבר אחד ל-5 חברים, אחראי על הניהול התקין של הבניין המשותף ועל אחזקת הרכוש המשותף. התיקונים הדרושים ברכוש המשותף, הם חשובים, אחרת, הרכוש עלול להיפגע או לפגוע בדירות של הבניין המשותף או בערך שלהן.

בנוסף, ועד הבית גם יכול להיות צד בהליך משפטי ורשאי להתקשר בחוזים או במשא ומתן בעניינים שונים בשם כל דיירי הבניין. כך שהוא זה שאחראי על חברות ניהול ואחזקת מבנים וגורמים נוספים שמגיעים לתת שירות לבניין.

הוועד חייב לנהל הכנסות והוצאות ולספק דין וחשבון כל 6 חודשים ולהציג אותם באסיפה הכללית של בעלי הדירות. הכנסות והוצאות אלו על שם ועד הבית, בחשבון בנק ייעודי לכך.

בחירת ועד בית

לכל בית משותף חייב להיות ועד בית ולכן באסיפה כללית חייבת חייבת להיות כדין ובין החלטותיה היא בחירת ועד הבית. תקופת כהונה של הנציגות היא בין אסיפות, אך יכולה להיארך.

במידה ולא נבחר ועד בית או אף אחד מהדיירים לא מעוניין לשמש כחבר בוועד, ניתן לפנות למפקח על המקרקעין כדי למנות ועד בית חיצוני.

תפקידי ועד הבית

ועד הבית אחראי לדאוג לניהול תקין של הבית המשותף ובפרט:

  • גביית תשלומי ועד בית.
  • התקשרות עם גורמים לצורך מתן שירותי ניקיון, גינון, אחזקה וניהול המבנה.
  • מתן קבלה על תקבול, ודרישת קבלה וחשבונית על תשלום.
  • פתיחה וניהול חשבון בנק ייעודי.
  • ניהול הכנסות והוצאות ועריכת דוחות כספיים.
  • ייצוג בעלי דירות בהליכים משפטיים או אחרים עם גורמים בנושאי הבניין.