ניהול ועד בית » בלוג מאמרים » דמי ועד בית (מיסי הנציגות והוצאות) – האם חובה לשלם וכמה?

דמי ועד בית (מיסי הנציגות והוצאות) – האם חובה לשלם וכמה?

דמי ועד בית הם אחד המיסים הנוספים שמשלמים אנשים כדי להחזיק את הבית המשותף שלהם וחשוב גם לדעת האם זו חובה ומידע נוסף. לפני הכל, חשוב להוסיף כי החוק מחייב הקמה של ועד הבית בכל בית משותף.

הנה מה שצריך לדעת.

מהם דמי ועד בית?

דמי ועד בית (נציגות הבית המשותף) או מיסי ועד, תשלומים המשולמים עבור מימון הוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הבית המשותף ולניהולו של הרכוש המשותף, וגם להבטחת השירותים המחוייבים לפי חוק.

כזכור, ועד בית הוא הנציגות של הדיירים, הוא צריך להבטיח כי הבית המשותף ינוהל ויתוחזק כך כך שיישמר מצבו של הבניין כמו שהיה בעת גמר בנייה עם שיפורים נוספים.

דמי ועד בית נועדו כדי כדי לממן את ההוצאות השוטפות כמו ניקיון, גינון, תשלומי חשמל ומעליות, אחזקת מערכות מים וחשמל וכן עבור הוצאות אחרות. בנוסף, הם נועדו גם לממן הוצאות חריגות כמו שיפוצים, שדרוג תשתיות, התקנת מערכת חדשות ועוד.

האם חובה לשלם ועד בית?

כן! החוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף.

במקרה שהבית מושכר, בעל הדירה והשוכר חייבים להגיע להסכמה מי ישלם את דמי הועד, בהתחשב לפי גובה השכירות ופרטים נוספים הנקבעים במשא ומתן.

איך נקבעים מיסי ועד בית?

לפי החוק, חישוב דמי ועד בית נעשה בהתאם לפי היחס של שטח רצפת דירתו של בעל דירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף – אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבית המשותף.

אולם, במקרים רבים, דמי הועד מחולקים שווה בשווה, לפי מספר הדירות שיש בבית המשותף.

כדי לחשב את התשלום לכל דירה, צריך לחשב את את כל ההוצאות והתשלומים לצורך שמירה וההחזקה התקינה של הבית המשותף. סכום כללי זה מחלקים למספר דירות או יחס שטחה דירה כמו שכתוב מקודם.

מה עושים אם דייר לא משלם?

דייר חייב לשלם לפי חוק, אי תשלום זוהי עבירה על החוק.

ועד הבית וכל דייר רשאים לפנות אל מפקח מקרקעין כדי להכריע בסכסוך בין הדיירים, גם בעניין שלום מיסי ועד בית. למפקח זה יש סמכויות של שופט בבית משפט השלום.

דמי ניהול או תשלום לחברת ניהול ואחזקה

במידה ויש בבניין חברת ניהול ו/או חברת אחזקה, המנהלת את כל המטלות לשם הניהול והאחזקה השוטפת של הבית המשותף – הרי שתשלום עבור השירות הניתן על ידה הוא לפי דין ועד בית.